Deklaracja członkowska

Deklarację członkostwa w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Artystów Tancerzy można pobrać poniżej. Wypełnioną i podpisaną prosimy wówczas wysłać pocztą tradycyjną na adres OZZAT podany w dokumencie:

OZZAT

Plac Teatralny 1

00-950 Warszawa

 

Składkę można przekazywać na dwa sposoby:
1. ze swojego osobistego rachunku bankowego – zaznaczamy wówczas pierwszy kwadrat. Pomijamy drugą stronę deklaracji. Najdogodniejszą formą będzie ustanowienie zlecenia stałego w wysokości 10,-zł od następnego miesiąca, w którym zadeklarowaliśmy przynależność OZZAT.

2. przez potrącanie kwoty 10,-zł z naszej pensji przez dział księgowy pracodawcy – zaznaczamy wówczas drugi kwadrat. Zarząd Krajowy OZZAT stosownym pismem przekaże Państwa pracodawcy informację o istnieniu Związku i chęci przystąpienia do niego tancerzy. Wypełniamy także drugą stronę deklaracji i przekazujemy ją do działu księgowego swojej instytucji. Dział księgowy jest zobowiązany do przekazywania składki do OZZAT na podstawie tak przekazanej informacji i wniosku.

Pierwszą składkę prosimy wpłacić w miesiącu następującym po złożeniu deklaracji, tzn. przystępując do OZZAT w dniu 5 czerwca, przelew zlecamy w lipcu.

Jeżeli chciałabyś / chciałbyś w przyszłości poinformować swojego pracodawcę o istnieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Artystów Tancerzy – napisz do nas na biu[email protected] a my przekażemy stosowne pismo do Twojej instytucji.

Do pobrania: