Struktura

Najwyższym organem władzy OZZAT jest Zebranie Delegatów. Między Walnymi Zebraniami Delegatów pracami kieruje Zarząd Związku. Strukturami terenowymi są Zakładowe Organizacje Związkowe w poszczególnych zespołach baletowych instytucji kultury.