Jak założyć związek w moim zespole

Jeśli w Twoim zespole nie ma organizacji związkowej lub istniejąca Ci nie odpowiada, możesz przystąpić do Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Artystów Tancerzy (deklaracja członkowska jest już dostępna do pobrania).

Aby tego dokonać należy:

  • uzgodnić z Dyrekcją udostępnienie pomieszczenia w celu dokonania wyborów Komisji Zakładowej OZZAT w Twoim zespole, możesz też zorganizować wybory poza siedzibą
  • ogłosić datę, godzinę i miejsce wyborów Komisji Zakładowej OZZAT i jej Przewodniczącego w Twoim zespole (np. wywiesić ogłoszenie z około dwutygodniowym wyprzedzeniem, warto co pewien czas przypominać tancerzom o tym fakcie ustnie, np. po zakończeniu próby)
  • na Zebraniu Wyborczym dokonać wyboru Komisji Zakładowej a spośród wybranych członków Komisji Zakładowej wybrać Przewodniczącego (propozycja porządku Zebrania Wyborczego). Podczas wyborów Komisji Zakładowej i jej Przewodniczącego należy stosować się do zasad określonych w Regulaminie Wyborów Władz
  • skorzystać z uprawnień określonych w art. 30, 31 i 32 ustawy o związkach zawodowych, o ile Wasz związek spełnia te wymogi

Jeśli w Twojej zespole jest minimum 10 członków OZZAT, wówczas Wasza organizacja spełnia wymogi zakładowej organizacji związkowej i nabywa w związku z tym określone uprawnienia. Po wyborach, Przewodniczący powinien powiadomić o istnieniu związku zawodowego pracodawcę wraz określeniem jego liczebności, bo to ma znaczenie przy ustaleniu reprezentatywności i innych uprawnieniach związkowych (wzór tekstu informacji dla pracodawcy będzie dostępny wkrótce). Jeśli z jakichkolwiek powodów czy obaw wolałbyś tego nie robić, wówczas informację taką może przesłać Zarząd Krajowy OZZAT.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji o tym jak założyć związek zawodowy – prosimy o kontakt.