Informacje dla pracodawcy

Do pobrania wzór pisma Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej do Dyrekcji z informacją o powstaniu OZZAT na terenie macierzystej instytucji kultury. W razie potrzeby pismo może wystosować Zarząd Związku.

Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej wskazuje także imienną listę osób podlegających szczególnej ochronie związkowej – poniżej jest również do pobrania wzór pisma.